ვიდეომონიტორინგის სისტემები

ვიდეომონიტორინგის სისტემა არის კომპანიის საერთო უსაფრთხოების ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. მისი ძირითადი დანიშნულებაა ვიზუალური დაკვირვება და გამოყოფილი ტექნოლოგიური ზონების (ვიდეორეგისტრაცია) მოვლენების ჩაწერა. ვიდეომონიტორინგის სისტემა იძლევა დაკვირვების ზონის უწყვეტი კონტროლისა და საჭიროების შემთხვევაში ვიდეოჩანაწერების დათვალიერების საშუალებას.

ჩვენთან მზად ვართ:

  • საერთაშორისო სტანდარტებით დაგიპროექტოთ და დაგინერგოთ უახლესი ტექნოლოგიების მრავალფუნქციური ვიდეომონიტორინგის სისტემები.
  • განვახორციელოთ არსებული სისტემის მოდერნიზება და გაფართოება.
  • შევთმნათ გეოგრაფიულად განაწილებული ოფისების ვიდეომონიტორინგის ცენტრალიზებული სისტემა.

დაგვიკავშირდი და აიყვანე უსაფრთხოების სტანდარტი მაქსიმუმამდე.

image description